Enw CanolfanCyfeiriadFfôn
Y Pant Comprehensive School Cowbridge Road
Pontyclun
CF72 8YQ
01443 237701
YMCA Swansea 1 The Kingsway
Swansea
SA1 5JQ
01792 652032
Youth Cymru Unit D
Upper Boat Business Centre
Upperboat
Treforest
CF37 5BP
01443 827840
Youth Development Team Education and Family Support
Bridgend C.B.C
Level 2 Civic Offices
Angel Street
CF31 4WB
01656 643643
Yr Urdd Swyddfa'r Urdd
14 Lambourne Crescent
Llanishen
Caerdydd
CF14 5GF
 
Ysgol Aberconwy Morfa Drive
Colwyn Bay
Denbighshire
LL32 8ED
01492 593243
Ysgol Ardudwy Ffordd y Traeth
Harlech
Gwynedd
LL46 2UH
 
Ysgol Botwnnog Botwnnog
Llyn
Gwynedd
LL55 8PY
01758730220
Ysgol Bro Caereinion Llanfair Caereinion
Y Trallwng
Powys
SY21 0HW
01938810888
Ysgol Bro Idris Ysgol Bro Idris
Ffordd Arran
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1HY
01341 424949
Ysgol Bryn Alyn Church Street
Gwersyllt
Wrexham
LL11 4HB
01978720700
Ysgol Bryn Castell Bryncethin Campus
Abergarw Road
Brynmenyn
Bridgend
CF32 9NZ
01656 815595
Ysgol Bryn Elian Windsor Drive
Old Colwyn
Colwyn Bay
Conwy
LL29 8HU
01492 518215
Ysgol Brynrefail Llanrug
Gwynedd
LL55 4AD
01286672381
Ysgol Calon Cymru Dyffryn Road
Llandrindod Wells
Powys
LD1 6SD
01597822992
Ysgol Cedewain Plantation Lane
Newtown
Powys
SY16 1LH
01686 627454
Ysgol Clywedog Ruthin Road
Wrexham
LL13 7UB
 
Ysgol Cwm Brombil Ysgol Cwm Brombil
Bertha Road,
Margam
Port Talbot
SA13 2AN
01639760110
Ysgol David Hughes Ffordd Pentraeth
Porthaethwy
Ynys Môn
LL595SS
01248712287
Ysgol Dinas Brân Dinbren Road
Llangollen
Denbighshire
LL208TG
01978860669
Ysgol Dyffryn Nantlle Ffordd y Brenin
Penygroes
Gwynedd
LL54 6AA
01286 880345
Ysgol Dyffryn Ogwen Ffordd Coetmor
Bethesda
LL57 3NN
01248600291
Ysgol Eifionydd Ysgol Eifionydd
Ffordd Tremadog
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9HS
01766 512114
Ysgol Eirias Eirias Rd
Colwyn Bay
Conwy
LL29 7SP
01492 532025
Ysgol Friars Lon-y-Bryn
Bangor
Gwynedd
LL57 2LN
01248 364905
Ysgol Garth Olwg Campws Cymuned Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys
Pontypridd
CF38 1DX
01443 219580
Ysgol Glan y Môr Ffordd Caerdydd
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5NU
01758 701244
Ysgol Glan-y-Mor School Heol Elfed
Burry Port
Carmarthenshire
SA16 0AL
01554 832507
Ysgol Godre'r Berwyn FFORDD FFRYDAN
Bala
Gwynedd
LL23 7RU
01678 520259
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda Heol Graigwen
Cymmer
Porth
CF39 9HA
01443 680800
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
Heol Gelli Haf
Fleur de Lys
Blackwood
NP12 3JQ
01443875227
Ysgol Gyfun Gwent Is Coed Duffryn Way
Duffryn
Casnewydd
NP10 8BX
01633851614
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern Llanedeyrn Road
Penylan
Caerdydd
CF23 9DT
02920 489445
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe Heol Gwyrosydd
Penlan
Abertawe
SA5 7BU
01792 560600
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf Bridge Road/Heol y Bont
Ystum Taf
CF14 2JL
029 20333090
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd Llangynwyd
Pen y Bont
---not saved---
---not saved---
CF34 9RW
01656 815700
Ysgol Gyfun Llangefni Penrallt
Llangefni
Ynys Mon
LL77 7NG
01248 723441
Ysgol Gyfun Plasmawr Heol Pentrebane
Y Tyllgoed
Caerdydd
CF5 3PZ
02920 405499
Ysgol Gyfun Rhydywaun Rhodfa Lawrence
Penywaun
Aberdare
CF44 9ES
01685 813500
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg Colcot Road
Barry
CF62 8YU
01446 450280
Ysgol Gymraeg Gwynllyw Heol Folly
Trefddyn
Pontypwl
NP4 8JD
01495750405
Ysgol Gymraeg Ystalyfera-Bro Dur Ysgol Gymraeg Bro Dur
Rhodfa'r mor
Traeth Melyn
Port Talbot
SA12 7EQ
01639 502 89
Ysgol Hafod Lon Parc Busnes Eryri
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6LD
01766 772140
Ysgol Harri Tudur / Henry Tudor School Bush
Pembroke
Pembrokeshire
SA71 4RL
01646 682461
Ysgol Hen Felin Gelligaled Park
Ystrad
Rhondda
CF41 7SY
01443 431571
Ysgol Hendrefelin Main Road
Bryncoch
Neath
SA10 7TY
01639 880010
Ysgol Heol Goffa Heol Goffa
Llanelli
Carmarthenshire
SA15 3LS
01554 759465
Ysgol John Bright Maesdu Road
Llandudno
Conwy
LL30 1LF
01492 864200
Ysgol Llanfyllin Ysgol Llanfyllin
High Street
Llanfyllin
SY22 5BJ
01691648391
Ysgol Llanhari Llanhari
Pontyclun
Rhondda Cynon Taf
CF72 9XE
01443 237824
Ysgol Maes Y Gwendraeth Heol Y Parc
Cefneithin
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA14 7DT
01269833900
Ysgol Maesydderwen Tudor Street
Ystradgynlais
Swansea
SA9 1AP
01639 842115
Ysgol Nantgwyn Llewellyn Street
Penygraig
CF40 1HQ
01443 436171
Ysgol Pendalar FFORDD BETHEL
CAERNARFON
GWYNEDD
LL55 1DU
01286 672141
Ysgol Pen-y-Bryn Glasbury Road
Clase
Morriston
Swansea
SA6 7PA
01792 799064
Ysgol Plas Brondyffryn Park Street
Denbigh
Denbighshire
LL16 3DR
01745 813914
Ysgol Syr Hugh Owen Ffordd Bethel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1HW
01286 673076
Ysgol Treffynnon Pen-Y-Maes Road
Holywell
Flintshire
CH8 7EN
01352 710011
Ysgol Tryfan 23 Lon Powys
Bangor
Gwynedd
LL57 2TU
01248352633
Ysgol Uwchradd Bodedern Bro Alaw
Bodedern
Ynys Mon
LL65 3SU
01407 741000
Ysgol Uwchradd Caergybi Ysgol Uwchradd Caergybi
Alderley Terrace
Caergybi
Ynys Mon
LL65 1AD
01407762219
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd Ffordd Dinbych
Llanelwy
Sir Ddinbych
Ll17 ORP
01745 582611
Ysgol Uwchradd Tywyn Station Road
Tywyn
Gwynedd
LL36 9EU
01654 710256
Ysgol Y Deri Sully Road
Penarth
Vale of Glamorgan
CF64 2TP
02920 352280
Ysgol Y Grango VINEGAR HILL
RHOSLLANERCHRUGOG
LL14 1EL
01978 833010
Ysgol y Moelwyn Heol Wynne
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3DW
01766 830435
Ysgol y Strade Heol Sandy
Llanelli
SA15 4DL
01554745100