Methu â dod o hyd i'r math priodol o ddigwyddiad neu hyfforddiant? Cysylltwch â ni gyda maes datblygu sy'n bwysig i chi a byddwn yn ymchwilio iddo.

Gweminarau

Cymorth Ar-lein - Cymwysterau Galwedigaethol a Technegol (ac eithrio MAU) - Ysgolion

Dyddiad:
Dydd Mercher 03/03/2021
Amser:
14:00 - 15:00
Lleoliad(au):
Ar-Lein
Cyfyngiadau:
Dim
Pris:
Di-dâl
Lleoedd ar gael:
13

Cyfranogwyr

Agored Cymru centres

Cefndir yr Arweinydd Digwyddiad

Eryl Ann Parry Jones

Mae Eryl yn arbenigwr addysg profiadol ac mae ganddi wybodaeth drylwyr ym meysydd sicrhau ansawdd allanol, Cymraeg i Oedolion, dwyieithrwydd, gwaith Ieuenctid, entrepreneuriaeth a chyngor ac arweiniad.
Darllen mwy

Telerau ac Amodau Bwcio