Prisiau Rhaglen Hyfforddiant a Chefnogaeth

Os na nodir yn wahanol, Mi fyddwn  yn codi tal yn ôl y raddfa  a hysbysebir am ddigwyddiadau Hyfforddi a DPP. Rhaid i ni fod wedi derbyn tal am eich lle cyn mynychu.

Canolfannau cydnabyddedig newydd yn unig fydd yn gymwys ar gyfer nifer penodol o leoedd am ddim.

Rhaid i'r llefydd hyn cael eu defnyddio o fewn 12 mis o ddyddiad eu cymeradwyo canolfan.

Gwybodaeth Ychwanegol ar gyfer Digwyddiadau Safoni
Rhoi sylw i’r angen am gynrychiolwyr o amrywiaeth o ganolfannau a sicrhau bod gan ganolfannau y mae’n rhaid iddyn nhw ddod i ddigwyddiad safoni gynrychiolaeth, mewn achosion lle bydd y galw yn uchel, rydyn ni’n cadw’r hawl i gyfyngu ar nifer y lleoedd fesul canolfan i 2.


Gwybodaeth am Ganslo

Os byddwn ni yn gohirio sesiynau hyfforddiant am unrhyw reswm, bydd y rheini sydd eisoes wedi archebu lle yn cael blaenoriaeth mewn unrhyw ddigwyddiadau yn y dyfodol.

Os na fyddwch chi yn gallu mynychu’r cwrs a dim aelod staff arall ar gael i fynychu yn eich lle, cysylltwch â ni o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn dechrau’r cwrs.

Sylwch, efallai y bydd y ffioedd canlynol i’w talu os byddwch yn canslo'n hwyr:

  • ffi canslo o £40 (os yw’r cwrs yn cael ei gynnal yn un o swyddfeydd Agored Cymru), neu
  • cost lawn y cwrs y person (os yw'r cwrs yn cael ei gynnal mewn lleoliad allanol).

Fel arall, gallech gyfnewid eich lle i aelod o staff amgen; ond mae angen i chi roi gwybod i.