Methu â dod o hyd i'r math priodol o ddigwyddiad neu hyfforddiant? Cysylltwch â ni gyda maes datblygu sy'n bwysig i chi a byddwn yn ymchwilio iddo.

Gweithdai Safoni ac Aseswr

Safoni - Sgiliau Hanfodol Cymru - Lefel Mynediad: Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif

Dyddiad:
Dydd Iau 10/06/2021
Amser:
09:30 - 12:30
Lleoliad(au):
Ar-Lein
Cyfyngiadau:
Pris:
Di-dâl
Lleoedd ar gael:
0

Cefndir yr Arweinydd Digwyddiad

Shirley Hudson

Ymunodd Shirley â thîm Agored Cymru yn 2014 fel aelod cyswllt o staff cyn dod yn Swyddog Datblygu Cwricwlwm.
Darllen mwy

Telerau ac Amodau