Methu â dod o hyd i'r math priodol o ddigwyddiad neu hyfforddiant? Cysylltwch â ni gyda maes datblygu sy'n bwysig i chi a byddwn yn ymchwilio iddo.

Gweminarau

Cymorth Ar-lein - Ysgolion - Gweminar ar gyfer ysgolion

Dyddiad:
Dydd Mercher 25/11/2020
Amser:
10:00 - 11:00
Lleoliad(au):
Ar-Lein
Cyfyngiadau:
Dim
Pris:
Di-dâl
Lleoedd ar gael:
19

Cyfranogwyr

Ysgolion

Cefndir yr Arweinydd Digwyddiad

Eryl Ann Parry Jones

Mae Eryl yn arbenigwr addysg profiadol ac mae ganddi wybodaeth drylwyr ym meysydd sicrhau ansawdd allanol, Cymraeg i Oedolion, dwyieithrwydd, gwaith Ieuenctid, entrepreneuriaeth a chyngor ac arweiniad.
Darllen mwy

Telerau ac Amodau