Learning Core

Tudalennau

Cymwysterau ac Achrediad

Cymwysterau ac Achrediad Cymwysteraur Craidd Dysgu Mae ein cymwysterau Craidd Dysgu wediu llunio ar ddiwygiadau Cwricwlwm Cymru a byddwn yn parhau i esblygu gydar datblygiadau hynny. Mae Agored Cymru wedi ymrwymo i greu Cymwysterau ir 2... Ewch i'r dudalen

Cyflogadwyedd

Cyflogadwyedd Fel sefydliad, rydyn nin ymfalchïo mewn creu cymwysterau o ansawdd uchel syn cael eu harwain gan ddiwydiant, yn ogystal â gwobrwyo llwyddiant. Mae popeth rydyn nin ei greu wedii lunio i fod o fudd i ddysgwyr yn unigol, yn ... Ewch i'r dudalen

Addysg Gysylltiedig a Gwaith

Addysg Gysylltiedig â Gwaith Bydd y sgiliau ar wybodaeth a enillir yn caniatáu i ddysgwyr ehangu eu dyheadau o ran cyflogadwyedd, yn eu helpu i reoli eu gyrfa eu hunain ac, yn y pen draw, yn eu galluogi i ddatblygu casgliad o rinweddau ... Ewch i'r dudalen

Datblygiad Proffesiynol

Datblygiad Proffesiynol Rydym yn cynnig Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) gyda marc ansawdd a hyfforddiant i staff mewn meysydd fel: Addysg Rhyw a Pherthnasoedd (ARhPh) Sgiliau Gwytnwch Cydlynu Addysg Bersonol a Chymdeithasol (AB... Ewch i'r dudalen

Datganiad Preifatrwydd

Datganiad Preifatrwydd Dysgwr Pa ddata personol mae Agored Cymru yn ei gasglu amdanoch chi? Dymar data sylfaenol mae arnom angen ei gasglu i allu prosesu eich cyflawniadau a chreu eich tystysgrifau: Enw Cod post Dyddiad Geni Rh... Ewch i'r dudalen

Cymru Ewrop a'r Byd

Cymru, Ewrop a'r Byd Mae ein cymwysterau Golwg ar Gymru yn cefnogi Cymru, Ewrop ar Byd: Fframwaith ar gyfer dysgwyr 14 i 19 oed yng Nghymru Llywodraeth Cymru. Maer cymwysteraun cefnogi dulliau dysgu pobl ifanc ar draws yr elfennau g... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Dathlu Wythnos Addysg Oedolion

Maer ymgyrch yn cael ei chynnal mewn 55 o wledydd, a bob blwyddyn mae dros 10,000 o oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan yng ngweithgareddau Wythnos Addysg Oedolion. Bwriad yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion, dathlu... Ewch i'r eitem

Astudiaethau Achos