Gwneud gwahaniaeth yngh Nghymru - Maen bleser gennym gyflwyno Adroddiad Effaith 2022. Maer adroddiad hwn yn dathlu ein llwyddiannau an gwaith, yn dangos ehangder ein darpariaeth a sut maen berthnasol i flaenoriaethau cyfredol yng Nghymru. Diolch am eich cefnogaeth barhaus i Agored Cymru