Mae’r Prif Swyddog Gweithredol Kevern Kerswell wedi cyhoeddi y bydd yn gadael Agored Cymru ddiwedd mis Awst 2020. - Ymunodd Kevern âr sefydliad yn 2015 fel Cyfarwyddwr Ansawdd, Safonau a Rheoleiddio cyn dod yn Brif Swyddog Gweithredol yn 2017. Yn ystod y cyfnod hwn mae wedi darparur twf, y sefydlogrwydd, y cyfeiriad strategol ar arweinyddiaeth sydd we...