Methu â dod o hyd i'r math priodol o ddigwyddiad neu hyfforddiant? Cysylltwch â ni gyda maes datblygu sy'n bwysig i chi a byddwn yn ymchwilio iddo.

Hyfforddiant a DPP

Arfer gorau wrth asesu sgiliau ymarferol ac unedau sy?n seiliedig ar gymhwysedd

Dyddiad:
Dydd Mawrth 02/05/2023
Amser:
10:00 - 12:30
Lleoliad(au):
Ar-Lein
Cyfyngiadau:
Pris:
£50
Lleoedd ar gael:
11

Manylion

Bydd y sesiwn ryngweithiol hon, sy’n para am ddwy awr a hanner, yn rhoi cyfle i ganolfannau archwilio arfer gorau o ran asesu a chasglu tystiolaeth ar gyfer sgiliau ymarferol a chymhwysedd.   Bydd yn cefnogi canolfannau i wneud penderfyniadau priodol am asesu sgiliau a chymhwysedd, fel bod y dull asesu a ddewiswyd a’r dystiolaeth yn cwrdd gofynion y fframwaith rheoleiddio gyfredol.  Yn ystod y sesiwn, bydd mynychwyr yn trafod defnyddio Tystebau Tystion Arbenigol a Thrafodaethau Proffesiynol.  

Cefndir yr Arweinydd Digwyddiad

Wynne Roberts

...
Darllen mwy

Telerau ac Amodau