Methu â dod o hyd i'r math priodol o ddigwyddiad neu hyfforddiant? Cysylltwch â ni gyda maes datblygu sy'n bwysig i chi a byddwn yn ymchwilio iddo.

Hyfforddiant a DPP

Cyflwyniad i'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch

Dyddiad:
Dydd Mercher 16/06/2021
Amser:
10:00 - 12:30
Lleoliad(au):
Ar-Lein
Cyfyngiadau:
Pris:
£70
Lleoedd ar gael:
0

Manylion

Mae'r sesiwn hyfforddi hon wedi'i chynllunio i gyflwyno ymarferwyr newydd at gyflwyno ac egwyddorion allweddol o asesu ymgeiswyr sy'n ymgymryd â'r cymhwyster Mynediad i AU Diploma .

Mae'r cwrs hefyd yn addas fel gloywi i ymarferwyr sydd eisoes yn bodoli .

Ar ol mynychu byddwch yn:

  • Deall manyleb ) Diploma Mynediad i Addysg Uwch ( AHE;
  • Yn gallu graddio Diplomâu AHE yn unol â'r cynllun graddio ASA.

Cyfranogwyr

Staff newydd i gyflwyno ac asesu darpariaeth Mynediad.

Cefndir yr Arweinydd Digwyddiad

Laura Shewring

...
Darllen mwy

Telerau ac Amodau