Methu â dod o hyd i'r math priodol o ddigwyddiad neu hyfforddiant? Cysylltwch â ni gyda maes datblygu sy'n bwysig i chi a byddwn yn ymchwilio iddo.

Gweminarau

Cymorth Ar-lein - Mynediad i Addysg Uwch

Dyddiad:
Dydd Gwener 27/11/2020
Amser:
13:00 - 14:00
Lleoliad(au):
Ar-Lein
Cyfyngiadau:
Dim
Pris:
Di-dâl
Lleoedd ar gael:
25

Cyfranogwyr

Canolfannau Mynediad i Addysg Uwch

Cefndir yr Arweinydd Digwyddiad

Victor Morgan

Victor yw’r Rheolwr Mynediad i Addysg Uwch ac mae’n arwain ar yr holl agweddau sy’n ymwneud â Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru.
Darllen mwy

Telerau ac Amodau