Methu â dod o hyd i'r math priodol o ddigwyddiad neu hyfforddiant? Cysylltwch â ni gyda maes datblygu sy'n bwysig i chi a byddwn yn ymchwilio iddo.

Hyfforddiant a DPP

Cyflwyniad i Asesu

Dyddiad:
Dydd Mawrth 10/03/2020
Amser:
09:30 - 12:30
Lleoliad(au):
Hafan Cymru
Cyfyngiadau:
Dim
Pris:
£50
Lleoedd ar gael:
7

Manylion

Bwriad y cwrs tair awr hwn yw rhoi cyflwyniad i egwyddorion ac arferion asesu o ansawdd uchel.

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogion yn:

  • deall egwyddorion sylfaenol asesu;
  • deall beth yw asesu, lefelau asesu a'r mathau o ddulliau asesu sy'n cael eu defnyddio; ac yn
  • meddu ar y sgiliau sydd eu hangen i asesu unedau a chymwysterau Agored Cymru yn effeithiol.

Sylwch os gwelwch yn dda: Mae'n rhaid i chi ddilyn y cwrs hwn cyn mynychu'r cwrs Cyflwyniad i Sicrhau Ansawdd Mewnol.

Cyfranogwyr

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw staff canolfannau y mae Asesu yn newydd iddynt.

Mae gan ganolfannau cydnabyddedig newydd yr hawl i gael 4 le am ddim mewn hyfforddiant, i’w defnyddio yn ystod y 12 mis cyntaf ar ôl ennill statws canolfan gydnabyddedig.

Mae modd archebu lleoedd ychwanegol cyn belled ag y bo rhai ar gael am gost o £50 y person.

Cefndir yr Arweinydd Digwyddiad

Catherine Moss

...
Darllen mwy

Telerau ac Amodau Bwcio