Dyddiad Dechrau Ymgynghori
(dechrau’r mis)
dechrau gwerthusiad
(dechrau’r mis)
Cyhoeddi Canlyniadau (diwedd y mis) Dyddiad cofrestru olaf ar gyfer unedau wedi'u dileu Teitl Grwp Carfan
Chwefror 2017 Mai 2017 Awst 2017 Gorffenaf 2018 Gofalu am Anifeiliaid
Chwefror 2017 Mai 2017 Awst 2017 Gorffenaf 2018 Iaith Arwyddion Prydain
Chwefror 2017 Mai 2017 Awst 2017 Gorffenaf 2018 Busnes, Marchnata a Menter
Chwefror 2017 Mai 2017 Awst 2017 Gorffenaf 2018 Amaethyddiaeth
Chwefror 2017 Mai 2017 Awst 2017 Gorffenaf 2018 Cynghori
Chwefror 2017 Mai 2017 Awst 2017 Gorffenaf 2018 Ceffylau
Chwefror 2017 Mai 2017 Awst 2017 Gorffenaf 2018 Blodeuwriaeth a Gosod Blodau
Chwefror 2017 Mai 2017 Awst 2017 Gorffenaf 2018 Garddwriaeth/Garddio
Chwefror 2017 Mai 2017 Awst 2017 Gorffenaf 2018 Celfyddydau Perfformio
Chwefror 2017 Mai 2017 Awst 2017 Gorffenaf 2018 Gwasanaethau Synhwyraidd a Chefnogaeth
Chwefror 2017 Mai 2017 Awst 2017 Gorffenaf 2018 Mentora
Awst 2017 Tachwedd 2017 Chwefror 2018 Gorffenaf 2018 Coginio a Maeth
Awst 2017 Tachwedd 2017 Chwefror 2018 Gorffenaf 2018 Cefnogi Dysgwyr gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol
Awst 2017 Tachwedd 2017 Chwefror 2018 Gorffenaf 2018 Iechyd a Datblygu Personol
Awst 2017 Tachwedd 2017 Chwefror 2018 Gorffenaf 2018 Paratoi ar gyfer gwaith
Awst 2017 Tachwedd 2017 Chwefror 2018 Gorffenaf 2018 Trin Gwallt a Harddwch
Awst 2017 Tachwedd 2017 Chwefror 2018 Gorffenaf 2018 Iechyd a Diogelwch
Awst 2017 Tachwedd 2017 Chwefror 2018 Gorffenaf 2018 ESOL
Awst 2017 Tachwedd 2017 Chwefror 2018 Gorffenaf 2018 Gwarchodaeth
Awst 2017 Tachwedd 2017 Chwefror 2018 Gorffenaf 2018 Cymraeg
Awst 2017 Tachwedd 2017 Chwefror 2018 Gorffenaf 2018 Addysg
Awst 2017 Tachwedd 2017 Chwefror 2018 Gorffenaf 2018 Sgiliau Astudio
Awst 2017 Tachwedd 2017 Chwefror 2018 Gorffenaf 2018 Cyfathrebu a Chyfryngau
Awst 2017 Tachwedd 2017 Chwefror 2018 Gorffenaf 2018 Addurno Cacen a Chrefft Siwgr
Awst 2017 Tachwedd 2017 Chwefror 2018 Gorffenaf 2018 Gofal Plant a Datblygiad Dysgu
Chwefror 2018 Mai 2018 Awst 2018 Gorffenaf 2019 Celf
Chwefror 2018 Mai 2018 Awst 2018 Gorffenaf 2019 Sgiliau Hanfodol - Cyfathrebu
Chwefror 2018 Mai 2018 Awst 2018 Gorffenaf 2019 Sgiliau Hanfodol – Cymhwyso Rhif
Chwefror 2018 Mai 2018 Awst 2018 Gorffenaf 2019 Adeiladu, Gweithgynhyrchu a Pheirianneg
Chwefror 2018 Mai 2018 Awst 2018 Gorffenaf 2019 Hanes, Crefydd a Diwylliant
Chwefror 2018 Mai 2018 Awst 2018 Gorffenaf 2019 Polisi Cymdeithasol a Gwaith Cymdeithasol
Chwefror 2018 Mai 2018 Awst 2018 Gorffenaf 2019 Crefft
Chwefror 2018 Mai 2018 Awst 2018 Gorffenaf 2019 Rheolaeth Amgylcheddol
Chwefror 2018 Mai 2018 Awst 2018 Gorffenaf 2019 Seicoleg
Chwefror 2018 Mai 2018 Awst 2018 Gorffenaf 2019 Manwerthu
Chwefror 2018 Mai 2018 Awst 2018 Gorffenaf 2019 Gwyddoniaeth a Mathemateg
Chwefror 2018 Mai 2018 Awst 2018 Gorffenaf 2019 Chwaraeon, Hamdden a Hyfforddiant
Chwefror 2018 Mai 2018 Awst 2018 Gorffenaf 2019 Trafnidiaeth
Chwefror 2018 Mai 2018 Awst 2018 Gorffenaf 2019 Teithio, Hamdden a thwristiaeth
Chwefror 2018 Mai 2018 Awst 2018 Gorffenaf 2019 Cynnal a Chadw Cerbydau
Chwefror 2018 Medi 2018 Gorffenaf 2019 IT for Users
Chwefror 2019 Mai 2019 Gorffenaf 2019 Gorffenaf 2020 Hydrotherapi a Ffisiotherapi
Chwefror 2019 Mai 2019 Gorffenaf 2019 Gorffenaf 2020 Gwaith Ieuenctid
Chwefror 2019 Mai 2019 Gorffenaf 2019 Gorffenaf 2020 Cyfleustodau
Chwefror 2019 Mai 2019 Gorffenaf 2019 Gorffenaf 2020 Cyrsiau Blasu
Chwefror 2019 Mai 2019 Gorffenaf 2019 Gorffenaf 2020 Ymwybyddiaeth o Gamddefnyddio Sylweddau ac Alcohol
Chwefror 2019 Mai 2019 Gorffenaf 2019 Gorffenaf 2020 Gwaith Cymunedol a Gwirfoddol
Chwefror 2019 Mai 2019 Gorffenaf 2019 Gorffenaf 2020 Cymdeithaseg
Medi 2019 Ionawr 2020 Chwefror 2020 Gorffenaf 2020 Therapïau Cyfannol
Medi 2019 Ionawr 2020 Chwefror 2020 Gorffenaf 2020 Y Gyfraith
Medi 2019 Ionawr 2020 Chwefror 2020 Gorffenaf 2020 Ieithoedd Modern Ewropeaidd
Medi 2019 Ionawr 2020 Chwefror 2020 Gorffenaf 2020 Gofal iechyd sydd ddim yn glinigol
Medi 2019 Ionawr 2020 Chwefror 2020 Gorffenaf 2020 Cam-drin Domestig
Medi 2019 Ionawr 2020 Chwefror 2020 Gorffenaf 2020 Llywodraeth/Gwleidyddiaeth
Medi 2019 Ionawr 2020 Chwefror 2020 Gorffenaf 2020 Proffesiynau Perthynol i Iechyd
Medi 2019 Ionawr 2020 Chwefror 2020 Gorffenaf 2020 Gofal iechyd clinigol