Rydym yn datblygu ac yn achredu cymwysterau sy’n helpu dysgwyr i ddatblygu yn y gweithle, gan dargedu’r sgiliau sydd wedi cael eu nodi’n benodol gan ddiwydiannau fel sgiliau sy'n hanfodol i ddatblygiad gweithlu sydd wedi'i hyfforddi'n dda.

Yn ogystal â’r cymwysterau sydd wedi cael eu strwythuro i ateb gofynion y fframwaith prentisiaethau, rydym yn cynnig cymwysterau llai y gellir eu defnyddio’n hyblyg ar gyfer modelau gweithio gwahanol.


Cymwysterau