Mynediad i Addysg Uwch

Tudalennau

Cwestiynau Cyffredin

Mae amrywiaeth eang o Ddiplomâu Mynediad i Addysg Uwch ar gael, er enghraifft Gwyddoniaeth, Gofal Iechyd ar Dyniaethau. Mae cyrsiau mewn pynciau penodol, er enghraifft Nyrsio neur Gwyddorau Cymdeithasol, yn addas ar gyfer dysgwy... Ewch i'r dudalen

Ddiplomau Mynediad i Addysg Uwch

Ddiplomâu Mynediad i Addysg Uwch Maen ddewis arall yn lle Safon Uwchac yn cael ei gydnabod gan yr holl brifysgolion a darparwyr addysg uwch yng Nghymru a Lloegr. Nod y cymhwyster yw helpu pobl syn awyddus i fynd i addysg uwch ond he... Ewch i'r dudalen

Derbyniadau

cysylltwch â Victor Morgan, y Rheolwr Mynediad i Addysg Uwch. Beth yw manteision y Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch newydd i Gymru Gyfan? Bydd y cymwysterau newydd yn: gwellar trefniadau safoni a chymharu ar gyfer cymwysterau Myned... Ewch i'r dudalen

Mynediad i Addysg Uwch

Mynediad i Addysg Uwch Ni ywr unig gorff dyfarnu yng Nghymru syn gyfrifol am ddatblygu, cymeradwyo a monitro Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch. Rydym yn gweithio gyda phob coleg addysg bellach yng Nghymru i gynnig amrywiaeth eang o Dd... Ewch i'r dudalen

Bwrdd Dyfarnu Terfynol

cyrhaeddiad dysgwyr ar y Diploma Mynediad i Addysg Uwch yn fewnol. Rhagor o Wybodaeth I gael canllawiau defnyddiol, cyfeiriwch at yr Agendâu yn y Dogfennau Perthnasol.... Ewch i'r dudalen

Cofrestru ac Ardystio

Cofrestru ac Ardystio Mynediad i Addysg Uwch - Cofrestru 2019-20 Maer Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch, sef y rheoleiddiwr ar gyfer y Diploma Mynediad i Addysg Uwch, wedi newid y gofynion syn gysylltiedig â chofrestru dysgwyr. Byd... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Taith Ddysgu Karly Jenkins yn Ysbrydoli

bywyd i fynd ymlaen i gwblhau Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Gofal Cymdeithasol) yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, ac ers hynny mae hi wedi mynd ymlaen i addysg uwch, gydar nod o fod yn weithiwr cymdeithasol. Karly oedd enillydd gwobr Dys... Ewch i'r eitem

Dathlu Wythnos Addysg Oedolion

Fe wnaeth Catrin gwblhau Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru gyda Choleg Cambria. Gallwch wylio fideo oi stori yma: https://www.youtube.com/watch?v=fuihHpsUi68 Mae gan Agored Cymru dros 250 o ganolfannau ac mae llaw... Ewch i'r eitem

Dogfennau

Cyhoeddwyd
Mae’n bleser gennym groesawu ein Dilyswyr Allanol Mynediad i Addysg Uwch sydd newydd gael eu penodi – Rebecca Bennett Wilding, Bethan Norman a Jeremy Edwards. Byddant yn dechrau ar eu gwaith allanol ym mis Medi 2016.

Cyhoeddwyd
Mae Agored Cymru yn ymwybodol bod dysgwyr Mynediad i Addysg Uwch (Mynediad i AU) wedi wynebu, neu yn wynebu, rhwystrau sylweddol yn ystod eu llwyddiant addysgol. Yn aml iawn, mae ganddynt gyfrifoldebau gofalu a/neu maent yn gweithio yn ystod y cyfnod pan maent yn astudio, felly maent yn aml yn wynebu cryn dipyn o galedi ariannol o ganlyniad i’w penderfyniad i ddychwelyd i fyd addysg.

Astudiaethau Achos