Ewrop a'r Byd

Tudalennau

Cymru Ewrop a'r Byd

Cymru, Ewrop a'r Byd Mae ein cymwysterau Golwg ar Gymru yn cefnogi Cymru, Ewrop ar Byd: Fframwaith ar gyfer dysgwyr 14 i 19 oed yng Nghymru Llywodraeth Cymru. Maer cymwysteraun cefnogi dulliau dysgu pobl ifanc ar draws yr elfennau g... Ewch i'r dudalen

Swyddi Gwag

Swyddi Gwag Swyddogion Sicrhau Ansawdd Allanol (EQA) Mae Agored Cymru yn chwilio am weithwyr proffesiynol profiadol, sydd â chymwysterau priodol, i ymgymryd â gweithgareddau sicrhau ansawdd allanol yn y meysydd pwnc/sectorau canlyno... Ewch i'r dudalen

Addysg Gysylltiedig a Gwaith

Addysg Gysylltiedig â Gwaith Maer cymwysterau yn bodloni gwahanol themâu Gyrfaoedd ar Byd Gwaith: cyrhaeddiad personol; chwilio am wybodaeth; deall y byd gwaith; arweiniad; a gwneud penderfyniadau au rhoi ar waith. Maer cymwysterau ... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol i Ddysgwyr

Sgiliau Hanfodol i Ddysgwyr Cryfder y cymwysterauSgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith hyn yw eu hyblygrwydd. Gall dysgwyr ddewis cyfuniadau o unedau mewn cyfathrebu, rhifedd ar wahanol lefelau yn dibynnu ar eu hanghenion. Ga... Ewch i'r dudalen

Cyfranogiad Pobl Ifanc

Cyfranogiad Pobl Ifanc Mae cyfranogiad pobl ifanc wedi ei fynegi yn Erthygl 12 y Confensiwn, syn datgan bod plant a phobl ifanc wrth graidd pob penderfyniad syn effeithio arnynt. Maer cymwysterau Cyfranogiad Pobl Ifanc yn rhoir wybo... Ewch i'r dudalen

Ddiplomau Mynediad i Addysg Uwch

Ddiplomâu Mynediad i Addysg Uwch Maen ddewis arall yn lle Safon Uwchac yn cael ei gydnabod gan yr holl brifysgolion a darparwyr addysg uwch yng Nghymru a Lloegr. Nod y cymhwyster yw helpu pobl syn awyddus i fynd i addysg uwch ond he... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Antur Newydd Rachel Mooney

Mae Rachel wedi cyfrannun helaeth at gyfeiriad strategol Agored Cymru ac mae hi wedi cyfrannu at bennu cynlluniau gweithredol effeithiol. Yn benodol, mae hi wedi arwain ar bob agwedd ar ddatblygur cwricwlwm a chymwysterau, yn ogystal â ... Ewch i'r eitem

Enillydd Gwobr Cymhwyster y Flwyddyn y DU

A hwythau yn eu trydedd flwyddyn erbyn hyn, mae gwobrau blynyddol Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu yn cydnabod cyfraniad sefydliadau dyfarnu au gweithwyr at addysg a sgiliau yn y DU. Cafodd enwaur enillwyr eu cyhoeddi yng nghinior gwobra... Ewch i'r eitem

Astudiaethau Achos