Craidd Dysgu

Tudalennau

Cymwysterau ac Achrediad

Dysgu Mae ein cymwysterau Craidd Dysgu wediu llunio ar ddiwygiadau Cwricwlwm Cymru a byddwn yn parhau i esblygu gydar datblygiadau hynny. Mae Agored Cymru wedi ymrwymo i greu Cymwysterau ir 21ain Ganrif ar gyfer Cwricwlwm ir ... Ewch i'r dudalen

Cyflogadwyedd

Cyflogadwyedd Fel sefydliad, rydyn nin ymfalchïo mewn creu cymwysterau o ansawdd uchel syn cael eu harwain gan ddiwydiant, yn ogystal â gwobrwyo llwyddiant. Mae popeth rydyn nin ei greu wedii lunio i fod o fudd i ddysgwyr yn unigol, yn ... Ewch i'r dudalen

Addysg Gysylltiedig a Gwaith

ifanc 11 i 19 oed yng Nghymru Y Craidd Dysgu - Llwybrau Dysgu 14-19 Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid Cynllun Gweithredu i Gymru Gweithredur Hawliau Nod Gyrfa Cymru Careers Wales Mark Fframwaith Effeithio... Ewch i'r dudalen

Swyddi Gwag

Swyddi Gwag Swyddogion Sicrhau Ansawdd Allanol (EQA) Mae Agored Cymru yn chwilio am weithwyr proffesiynol profiadol, sydd â chymwysterau priodol, i ymgymryd â gweithgareddau sicrhau ansawdd allanol yn y meysydd pwnc/sectorau canlyno... Ewch i'r dudalen

Dysgu yn yr Awyr Agored

Dysgu yn yr Awyr Agored Maer cymwysterau yn cefnogir dyhead am Gymru egnïol, iach a chynhwysol, lle mae dysgu yn yr awyr agored yn darparu llwyfan cyffredin ar gyfer cyfranogiad, hwyl, cyflawniad a chyflogaeth, gan gynyddur ddealltwriae... Ewch i'r dudalen

Cymru Ewrop a'r Byd

Cymru, Ewrop a'r Byd Mae ein cymwysterau Golwg ar Gymru yn cefnogi Cymru, Ewrop ar Byd: Fframwaith ar gyfer dysgwyr 14 i 19 oed yng Nghymru Llywodraeth Cymru. Maer cymwysteraun cefnogi dulliau dysgu pobl ifanc ar draws yr elfennau g... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Dathlu Wythnos Addysg Oedolion

Maer ymgyrch yn cael ei chynnal mewn 55 o wledydd, a bob blwyddyn mae dros 10,000 o oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan yng ngweithgareddau Wythnos Addysg Oedolion. Bwriad yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion, dathlu... Ewch i'r eitem

Astudiaethau Achos