AHE

Tudalennau

Cofrestru ac Ardystio

Cofrestru ac Ardystio Mynediad i Addysg Uwch - Cofrestru 2019-20 Maer Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch, sef y rheoleiddiwr ar gyfer y Diploma Mynediad i Addysg Uwch, wedi newid y gofynion syn gysylltiedig â chofrestru dysgwyr. Byd... Ewch i'r dudalen

Derbyniadau

Derbyniadau Os nad ydych chin gallu dod o hyd ir wybodaeth rydych yn chwilio amdani, cysylltwch â Victor Morgan, y Rheolwr Mynediad i Addysg Uwch. Beth yw manteision y Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch newydd i Gymru Gyfan? Bydd y cy... Ewch i'r dudalen

2019 - 2020

Prisiau 2019 - 2020 Ffioedd Canolfan ar gyfer Aelodau Ffi Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 800.00 Codir ffi safonol na ellir ei had-dalu ar gyfer y broses cydnabod Canolfan a byddwn y... Ewch i'r dudalen

tariff UCAS

Tariff UCAS Er bod y Tariff ar gael ers sawl blwyddyn bellach ar gyfer amrywiol gymwysterau, o 2017 ymlaen bydd yn seiliedig ar system ddiwygiedig lle defnyddir y system raddio ar maint syn gysylltiedig â chymwysterau i gyfrifo pwyntiau... Ewch i'r dudalen

Safonau Gwasanaeth

Safonau Gwasanaeth Gofynion y Ganolfan Yn unol â gofynion rheoleiddio, mae Agored Cymru yn gofyn bod ei holl ganolfannau yn cydymffurfio âr canlynol: Cadw at gynnwys cytundeb y ganolfan a lofnodwyd Gweithredu proses gadarn a th... Ewch i'r dudalen

2017 - 2018

Prisiau 2017 - 2018 Ffioedd Canolfan ar gyfer Aelodau Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 800.00 Codir y ffi safonol untro hon am y broses cydnabod canolfan a byddwn yn eich anfonebu amdani ar ddechraur broses.... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Dogfennau

Astudiaethau Achos