Mae’r cymwysterau Cyflawniad Pobl Ifanc yn cydnabod ac yn cefnogi’r gwaith o wireddu Dyfarniadau Cyflawniad Pobl Ifanc, sef rhaglen ar gyfer pobl ifanc ledled y DU. Mae hwn yn fframwaith datblygiad personol ar gyfer pobl ifanc sydd wedi bod yn cael ei ddarparu gan Youth Cymru er 1997. Mae’r cymwysterau’n caniatáu i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed gymryd rhan mewn gweithgareddau cyfranogi sy’n dangos tystiolaeth o ymgysylltu â’r gymuned ac sy’n cydnabod hynny. Mae’r cymwysterau’n cefnogi asiantaeth

Mae'r cymhwysterau Cyflawniad Pobl Ifanc wedi'u cyfyngu i Youth Cymru a dim ond Youth Cymru sy'n gallu cynnig y cymhwysterau hyn fel rhan o'r cytundeb trwyddedi gydag UK Youth.

Cysylltwch â Youth Cymru mailbox@youthcymru.org.uk i gael mwy o wybodaeth am y Gwobrau Cyflawniad Ieuenctid.