Methu â dod o hyd i'r math priodol o ddigwyddiad neu hyfforddiant? Cysylltwch â ni gyda maes datblygu sy'n bwysig i chi a byddwn yn ymchwilio iddo.

Gweithdai Safoni ac Aseswr

Safoni - Safoni – Cyffredinol (yn cwmpasu pob lefel)

Dyddiad:
Dydd Llun 17/06/2019
Amser:
10:00 - 13:00
Lleoliad(au):
Agored Cymru - Llanisien
Mwy o wybodaeth

Safoni - Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu

Dyddiad:
Dydd Llun 24/06/2019
Amser:
09:30 - 12:30
Lleoliad(au):
Agored Cymru - Bangor
Mwy o wybodaethBwcio

Safoni - Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif

Dyddiad:
Dydd Llun 24/06/2019
Amser:
13:00 - 16:00
Lleoliad(au):
Agored Cymru - Bangor
Mwy o wybodaethBwcio

Safoni - Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol

Dyddiad:
Dydd Iau 11/07/2019
Amser:
09:30 - 12:30
Lleoliad(au):
Agored Cymru - Bangor
Agored Cymru - Llanisien
Mwy o wybodaethBwcio