Methu â dod o hyd i'r math priodol o ddigwyddiad neu hyfforddiant? Cysylltwch â ni gyda maes datblygu sy'n bwysig i chi a byddwn yn ymchwilio iddo.

Hyfforddiant a DPP

Addasiadau rhesymol i'r broses asesu: Sicrhau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth wrth Gyflwyno ac Asesu

Dyddiad:
Dydd Mawrth 05/05/2020
Amser:
13:00 - 16:00
Lleoliad(au):
Agored Cymru - Llanisien
Mwy o wybodaethBwcio