Yn dilyn tro pedol y llywodraeth yn ymwneud â chanlyniadau cymwysterau lefel A a TGAU, gallwch fod yn sicr na chyhoeddwyd cymwysterau Agored Cymru gan ddefnyddio unrhyw fath o algorithm na safoni ystadegol.

Yn wahanol i Lefel A a TGAU, mae cymwysterau Agored Cymru yn gymwysterau galwedigaethol ac felly defnyddir gwahanol fethodolegau asesu fel arfer, ac fe’u defnyddiwyd yr haf hwn o dan Fframwaith Rheoleiddio Arbennig Cymwysterau Cymru.

Cyhoeddodd Agored Cymru gyfarwyddiadau amserol i ganolfannau ar sut i wneud canlyniad wedi’i gyfrifo i ddysgwyr, pe baent wedi gallu cwblhau eu hasesiadau o dan amgylchiadau arferol. At y diben hwn, defnyddiwyd ystod o dystiolaeth bresennol, er enghraifft, gwaith dosbarth wedi’i gwblhau a’i asesu gan y ganolfan a chyfranogaeth mewn gweithgareddau asesu yn ymwneud â’r cymhwyster. Ein dull gweithredu oedd defnyddio’r ffynonellau tystiolaeth dysgwyr a sicrhau ansawdd mwyaf dibynadwy yn unig, a oedd weithiau’n cynnwys casglu tystiolaeth ychwanegol i gefnogi dyfarniadau tiwtoriaid. Felly, nid oedd angen safoni ystadegol i bennu lefel gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth pob dysgwr.

O ganlyniad, gallwch fod yn gwbl hyderus fod holl ganlyniadau cymwysterau Agored Cymru wedi’u dyfarnu mewn ffordd ddilys a dibynadwy, ac nid oes angen newid na thynnu’n ôl unrhyw ganlyniad.