Agored Cymru Dyfarniad Lefel 4 mewn Cyngor, Arweiniad a Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru

Cyfeirnod: 600/7877/7

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0532/8

Credydau ei hangen: 6

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 30

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 60 awr

Cyfyngiad oedran isaf: 16

Dyddiad Adolygu: 31/01/2025

Dyddiad Dechrau Qweithredol: 01/02/2013

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Cymhwyster hwn yn rhan o gyfres lle dyfernir pob cymhwyster trwy bori ar hap. Bydd dysgwyr yn ennill y cymhwyster mwyaf o fewn y gyfres y maent wedi bodloni'r rheolau cyfuno.

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

File Icon Canllaw Cymhwyster

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Grwp A - Gorfodol

Credydau ei hangen ar i gyd: 6
Mwyaf o gredydau: 6
Dangos/cuddio Unedau