Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Arwain y gwaith o Sicrhau Ansawdd Mewnol Arferion a Phrosesau Asesu

Cyfeirnod: 600/2616/9

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0397/0

Credydau ei hangen: 17

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 115

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 170 awr

Cyfyngiad oedran isaf: 18

Dyddiad Adolygu: 31/07/2021

Dyddiad Dechrau Qweithredol: 01/09/2011

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Mae'r cymhwyster hwn gofynion sicrwydd ansawdd penodol a nodir yn y canllaw cymhwyster. Rhaid cofrestru dysgwyr ar y cymhwyster hwn iddo gael ei ddyfarnu.

Dod o hyd i Ganolfan


Prentisiaethau

Mae'r cymhwyster hwn yn eistedd o fewn fframwaith prentisiaeth

Master Craftsperson Level 4 Recognition Scheme (Wales)


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned