Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Datblygu Cymunedol

Cyfeirnod: 600/3305/8

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0401/0

Credydau ei hangen: 6

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 30

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 60 awr

Mae’r cymhwyster hwn yn cael ei ystyried yn addas i ddysgwyr o dan 16 oed.

Dyddiad Adolygu: 30/09/2022

Dyddiad Dechrau Qweithredol: 01/10/2011

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth Ychwanegol

 


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Gorfodol

Credydau ei hangen ar Lefel Un:6
Credydau ei hangen ar i gyd: 6
Dangos/cuddio Unedau