Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Delweddu Clinigol (Cymru)

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/3964/3

Credydau ei hangen: 60

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 600 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 31

Cyfyngiad oedran isaf: 16

Dyddiad Adolygu: 31/10/2024

Dyddiad Dechrau Qweithredol: 01/11/2019

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Mandatory Units

Credydau ei hangen ar i gyd: 32
Mwyaf o gredydau: 32
Dangos/cuddio Unedau

Optional Units

Credydau ei hangen ar i gyd: 28
Dangos/cuddio Unedau