Agored Cymru Lefel 4 Diploma ar gyfer Ymarferwyr Cynorthwyo Therapi

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/3964/6

Credydau ei hangen: 120

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 1200 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 90

Credydau ei hangen ar Lefel Pedwar: 83

Cyfyngiad oedran isaf: 18

Dyddiad Adolygu: 31/10/2024

Dyddiad Dechrau Qweithredol: 01/11/2019

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

File Icon Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Mandatory Units

Credydau ei hangen ar i gyd: 40
Mwyaf o gredydau: 40
Dangos/cuddio Unedau

Mandatory Group with Optional Units

Credydau ei hangen ar i gyd: 50
Dangos/cuddio Unedau

Optional Group with Optional Units

Mwyaf o gredydau: 30
Dangos/cuddio Unedau