Agored Cymru Diploma Lefel 1 mewn Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/1199/6

Credydau ei hangen: 37

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 354

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 370 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 19

Mae’r cymhwyster hwn yn cael ei ystyried yn addas i ddysgwyr o dan 16 oed.

Dyddiad Adolygu: 31/07/2022

Dyddiad Dechrau Qweithredol: 01/08/2017

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Cymhwyster hwn yn rhan o gyfres lle dyfernir pob cymhwyster trwy bori ar hap. Bydd dysgwyr yn ennill y cymhwyster mwyaf o fewn y gyfres y maent wedi bodloni'r rheolau cyfuno.

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

File Icon Llyfryn Cymhwyster

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Unedau Lefel 1 - Isafswm o 19 credyd

Credydau ei hangen ar Lefel Un:19
Dangos/cuddio Unedau

Unedau Mynediad Lefel 3 - Uchafswm o 18 credyd