Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Podiatreg ar gyfer Cynorthwywyr a Thechnegwyr Podiatreg

Cyfeirnod: 601/8578/8

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/1486/9

Credydau ei hangen: 59

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 298

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 590 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 40

Cyfyngiad oedran isaf: 16

Dyddiad Adolygu: 31/08/2023

Dyddiad Dechrau Qweithredol: 01/04/2016

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Mae'r cymhwyster hwn gofynion sicrwydd ansawdd penodol a nodir yn y canllaw cymhwyster. Rhaid cofrestru dysgwyr ar y cymhwyster hwn iddo gael ei ddyfarnu.

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth YchwanegolDogfennau

File Icon Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Mandatory Units A

Optional Group B

Optional Group C