Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Podiatreg ar gyfer Cynorthwywyr a Thechnegwyr Podiatreg

Cyfeirnod: 601/8578/8

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/1486/9

Credydau ei hangen: 59

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 298

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 590 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 40

Cyfyngiad oedran isaf: 16

Dyddiad Adolygu: 31/08/2023

Dyddiad Dechrau Qweithredol: 01/04/2016

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Mae'r cymhwyster hwn gofynion sicrwydd ansawdd penodol a nodir yn y canllaw cymhwyster. Rhaid cofrestru dysgwyr ar y cymhwyster hwn iddo gael ei ddyfarnu.

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth Ychwanegol


All qualifications that assess occupational competency for vocational areas within sectors 1.2 and 1.3 must adhere to the Skills for Health Assessment Principles for Qualifications that Assess Occupational Competence


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Mandatory Units A

Optional Group B

Optional Group C