Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Dietegol

Cyfeirnod: 601/8563/6

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/1486/8

Credydau ei hangen: 65

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 445

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 650 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 33

Cyfyngiad oedran isaf: 16

Dyddiad Adolygu: 31/08/2023

Dyddiad Dechrau Qweithredol: 01/04/2016

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Mae'r cymhwyster hwn gofynion sicrwydd ansawdd penodol a nodir yn y canllaw cymhwyster. Rhaid cofrestru dysgwyr ar y cymhwyster hwn iddo gael ei ddyfarnu.

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth YchwanegolDogfennau

File Icon Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Goup A Mandatory Units

Credydau ei hangen ar i gyd: 34
Mwyaf o gredydau: 34
Dangos/cuddio Unedau

Optional Group C

Credydau ei hangen ar Lefel Tri:13
Credydau ei hangen ar i gyd: 25
Dangos/cuddio Unedau

Group B Mandatory Unit

Credydau ei hangen ar i gyd: 6
Mwyaf o gredydau: 6
Dangos/cuddio Unedau