Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd (Mynediad 3)

Cyfeirnod: 601/6866/3

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0747/1

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 120

Mae’r cymhwyster hwn yn cael ei ystyried yn addas i ddysgwyr o dan 16 oed.

Dyddiad Adolygu: 31/08/2022

Dyddiad Dechrau Qweithredol: 01/09/2015

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

File Icon Taflen Wybodaeth

File Icon Llyfryn Cymhwyster

File Icon Llawlyfr Cymwysterau


Grwpiau Uned

Essential Employability Skills