Agored Cymru Dyfarniad Lefel 4 mewn Dysgu a Datblygu

Cyfeirnod: 601/2597/4

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0621/0

Credydau ei hangen: 12

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 52

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 120 awr

Cyfyngiad oedran isaf: 16

Dyddiad Adolygu: 31/07/2020

Dyddiad Dechrau Qweithredol: 01/03/2014

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

File Icon Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Gorfodol

Credydau ei hangen ar i gyd: 6
Mwyaf o gredydau: 6
Dangos/cuddio Unedau

Dewisol

Credydau ei hangen ar i gyd: 6
Dangos/cuddio Unedau