Agored Cymru Dyfarniad Lefel 4 mewn Sicrhau Ansawdd Prosesau ac Arferion Asesu yn Allanol

Cyfeirnod: 601/2305/9

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0616/6

Credydau ei hangen: 12

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 75

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 120 awr

Cyfyngiad oedran isaf: 18

Dyddiad Adolygu: 31/03/2020

Dyddiad Dechrau Qweithredol: 01/01/2014

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Mae'r cymhwyster hwn gofynion sicrwydd ansawdd penodol a nodir yn y canllaw cymhwyster. Rhaid cofrestru dysgwyr ar y cymhwyster hwn iddo gael ei ddyfarnu.

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

File Icon Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Gorfodol

Credydau ei hangen ar i gyd: 12
Mwyaf o gredydau: 12
Dangos/cuddio Unedau