Agored Cymru Dyfarniad Lefel 3 mewn Hwyluso Dysgu a Datblygu

Cyfeirnod: 601/2302/3

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0616/9

Credydau ei hangen: 12

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 50

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 120 awr

Cyfyngiad oedran isaf: 18

Dyddiad Adolygu: 31/03/2020

Dyddiad Dechrau Qweithredol: 01/01/2014

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Cymhwyster hwn yn rhan o gyfres lle dyfernir pob cymhwyster trwy bori ar hap. Bydd dysgwyr yn ennill y cymhwyster mwyaf o fewn y gyfres y maent wedi bodloni'r rheolau cyfuno.

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth Ychwanegol

 


Dogfennau

File Icon Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Gorfodol

Credydau ei hangen ar i gyd: 6
Dangos/cuddio Unedau

Dewisol

Credydau ei hangen ar i gyd: 6
Dangos/cuddio Unedau