Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Datblygu Cymunedol

Cyfeirnod: 600/6007/4

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0460/1

Credydau ei hangen: 27

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 160

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 270 awr

Cyfyngiad oedran isaf: 18

Dyddiad Adolygu: 30/09/2022

Dyddiad Dechrau Qweithredol: 01/07/2012

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Cymhwyster hwn yn rhan o gyfres lle dyfernir pob cymhwyster trwy bori ar hap. Bydd dysgwyr yn ennill y cymhwyster mwyaf o fewn y gyfres y maent wedi bodloni'r rheolau cyfuno.

Dod o hyd i Ganolfan


Prentisiaethau

Mae'r cymhwyster hwn yn eistedd o fewn fframwaith prentisiaeth

Datblygu Cymunedol (Cymru)


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Gorfodol

Credydau ei hangen ar i gyd: 9
Dangos/cuddio Unedau

Dewisol

Credydau ei hangen ar i gyd: 18
Dangos/cuddio Unedau