Cymru

Tudalennau

Canolfannau

Dod yn Ganolfan Gydnabyddedig Agored Cymru Y Manteision cefnogaeth barhaus i ddatblygu cwricwlwm arloesol, hyblyg ac ymatebol mynediad i gefnogaeth bersonol gan staff ymroddedig, profiadol a gwybodus cyfleoedd i rwydweithio gyda... Ewch i'r dudalen

Mynediad i Addysg Uwch

Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru ar hyn o bryd ac eich bod yn pryderu ynghylch cau colegau, rydym yn eich annog i gynnal cysylltiad gydach coleg a byddant yn eich cynghori ar sut i gael mynediad i ddeunyddiau dysgu ar-lein ac ... Ewch i'r dudalen

Prentisiaethau

Pecyn Prentisiaethau Agored Cymru Rydym yn darparur pecyn cyflawn o gymwysterau prentisiaeth, syn golygu ein bod nin bartner perffaith i ddarparwyr syn gobeithio symleiddio eu gwaith o weinyddu eu Prentisiaethau drwy weithi... Ewch i'r dudalen

Swyddfeydd

Swyddfeydd Daliwch ati i ddefnyddior un rhifau ffôn, sef 01248 670011 a 02920 747866. Fodd bynnag, gallwch osgoi amseroedd aros hirach nag arfer drwy anfon e-bost atom. Mae ein tîm llawn yn barod i ymateb yn brydlon iawn i ymholiadau e-... Ewch i'r dudalen

Dysgwyr

gyflawni. Unedau a Chymwysterau Agored Cymru Mae gennym dros 6,000 o unedau a 400 cymhwystermewn amrywiaeth o bynciau, o Sgiliau Hanfodol i Gynaliadwyedd. Caiff unedau a cymwhysterau Agored Cymru eu cydnabod, eu gwerthfawrogi au p... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Dathlu Wythnos Addysg Oedolion

drwy gydol mis Mehefin 2019. Mae Agored Cymru yn falch bod cymaint oi ganolfannau yn ymwneud âr ymgyrch hon. Yn draddodiadol, mae seremoni wobrwyo Gwobrau Inspire! yn cael ei chynnal cyn Wythnos Addysg Oedolion. Mae hwn yn ddigwyddiad ... Ewch i'r eitem

Antur Newydd Rachel Mooney

helaeth at gyfeiriad strategol Agored Cymru ac mae hi wedi cyfrannu at bennu cynlluniau gweithredol effeithiol. Yn benodol, mae hi wedi arwain ar bob agwedd ar ddatblygur cwricwlwm a chymwysterau, yn ogystal â goruchwylio rheoliadau a ch... Ewch i'r eitem

Dogfennau

Cyhoeddwyd
Mae Agored Cymru yn ymwybodol bod dysgwyr Mynediad i Addysg Uwch (Mynediad i AU) wedi wynebu, neu yn wynebu, rhwystrau sylweddol yn ystod eu llwyddiant addysgol. Yn aml iawn, mae ganddynt gyfrifoldebau gofalu a/neu maent yn gweithio yn ystod y cyfnod pan maent yn astudio, felly maent yn aml yn wynebu cryn dipyn o galedi ariannol o ganlyniad i’w penderfyniad i ddychwelyd i fyd addysg.

Astudiaethau Achos