Mae Agored Cymru yn cynnig cyfres o gymwysterau sy’n amrywio o Lefel mynediad 1 i Lefel 3 sy'n rhoi cyfle i ddysgwyr achredu eu haddysg sgiliau hanfodol.

Cryfder y cymwysterau Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith hyn yw eu hyblygrwydd.

Gall dysgwyr ddewis cyfuniadau o unedau mewn cyfathrebu, rhifedd ar wahanol lefelau yn dibynnu ar eu hanghenion.

Gall dysgwyr yn y gweithle deilwra cynnwys y cymhwyster i gyd-fynd ag anghenion penodol eu diwydiant.

Gall dysgwyr yn y byd addysg ddewis unedau sy’n cefnogi eu rhaglen academaidd neu alwedigaethol.

Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o unedau rhifedd a chyfathrebu pwrpasol. Nid ydynt yn rhan o gymhwyster ond byddant yn rhoi cyfle i'r dysgwyr weithio tuag at gwricwlwm sy’n addas i'w hanghenion.


Deunyddiau Canllaw

I gefnogi’r gwaith o gyflwyno'r unedau hyn, rydym wedi llunio dogfennau canllaw sy'n cynnwys strategaethau addysgu ac awgrymiadau ar gyfer unedau y gellir eu haddysgu gyda'i gilydd i sicrhau datblygiad y cwricwlwm ehangach ac fel y gellir gwahaniaethu rhwng grwpiau o ddysgwyr gallu cymysg.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o fanylion.


Chymwysterau