Quality Mark

Tudalennau

Marc Ansawdd

Marc Ansawdd Beth yw Marc Ansawdd Agored Cymru? Mae Marc Ansawdd Agored Cymrun mesur rhagoriaeth rhaglenni dysgu. Maen dilysu ac yn dathlu arferion eithriadol mewn darparu dysgu yng Nghymru. Asesir rhaglenni dysgu yn erbyn cyfres o safo... Ewch i'r dudalen

Datblygiad Proffesiynol

Datblygiad Proffesiynol Rydym yn cynnig Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) gyda marc ansawdd a hyfforddiant i staff mewn meysydd fel: Addysg Rhyw a Pherthnasoedd (ARhPh) Sgiliau Gwytnwch Cydlynu Addysg Bersonol a Chymdeithasol (AB... Ewch i'r dudalen

2018 - 2019

Prisiau 2018 - 2019 Ffioedd Canolfan ar gyfer Aelodau Ffi Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 800.00 Codir ffi safonol na ellir ei hawlion ôl ar gyfer y broses cydnabod canolfan a byddwn yn eich anfonebu amdani ar... Ewch i'r dudalen

Sicrhau Ansawdd Mewnol

Sicrhau Ansawdd Mewnol Mae sicrhau ansawdd mewnol yn elfen hollbwysig o systemsicrhau ansawdd mewnol canolfan. Mae system sicrhau ansawdd mewnol effeithiol a chadarn yn sicrhau bod pob dysgwr yn cael ei asesu yn deg ac yn gyson ir safon... Ewch i'r dudalen

2020 - 2021

Prisiau 2020 - 2021 Ffioedd Canolfan ar gyfer Aelodau Ffi Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 800.00 Codir ffi safonol na ellir ei had-dalu ar gyfer y broses cydnabod Canolfan a byddwn ... Ewch i'r dudalen

Swyddogion Sicrhau Ansawdd Mewnol

Swyddogion Sicrhau Ansawdd Mewnol Maeswyddogion sicrhau ansawddmewnol yn cefnogi ac yn cydweithio ag aseswyr i ddatblygu trefniadau asesu addas ir diben ac i hwyluso ymarfer da. Mae swyddogion sicrhau ansawdd mewnol yn archwilio ac ... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Taith Ddysgu Karly Jenkins yn Ysbrydoli

Mae Karly wedi goresgyn rhwystrau sylweddol yn ei bywyd i fynd ymlaen i gwblhau Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Gofal Cymdeithasol) yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, ac ers hynny mae hi wedi mynd ymlaen i addysg uwch, gydar nod o fod yn weithi... Ewch i'r eitem

Dogfennau