Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Tudalennau

Cyflogadwyedd

Addysg Gysylltiedig â Gwaith Addysg Bersonol a Chymdeithasol Prentisiaethau Sgiliau Hanfodol Cymru Cymwysterau Archwilio Galwedigaethau Cymwysterau Galwedigaethol - Chwiliwch drwy ein cronfa ddata am bwnc y cymhwy... Ewch i'r dudalen

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Addysg Bersonol a Chymdeithasol Maer cymwysteraun bodlonir pum thema wahanol syn rhan or fframwaith: dinasyddiaeth weithgar iechyd a lles emosiynol datblygiad moesol ac ysbrydol paratoi ar gyfer dysgu gydol oes datblygiad cyn... Ewch i'r dudalen

Datblygiad Proffesiynol

(ARhPh) Sgiliau Gwytnwch Cydlynu Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh) O ran ABCh, AGG a CPI, mae Agored Cymru yn: Cyflwyno gwersi fel rhan o raglen ysgol ehangach, yn cynnwys diwrnod heb amserlen iganolbwyntio ar thema arbennig... Ewch i'r dudalen

Canolfannau

Canolfannau Mae ein cymwysteraun cael eu cydnabod yn eang, eu gwerthfawrogi au parchu gan y sector addysg, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr. Rydym yn cynnig dros 6,000 o unedau a 400 o gymwysterau achrededig, syn cael eu cydnabod... Ewch i'r dudalen

Gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd

Gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd Gweledigaeth Hyrwyddo dysgu gydol oes yng Nghymru. Datganiad Cenhadaeth Ymddiriedolaeth elusennol a sefydliad cymdeithasol yw Agored Cymru syn gweithio mewn partneriaeth i hyrwyddo dysgu, ... Ewch i'r dudalen

Hygyrchedd

Hygyrchedd BrowseAloud Gwrando ar y wefan hon gyda BrowseAloud Plus Pun ai a ydych chin defnyddio ffôn clyfar, tabled, PC neu Mac, bydd BrowseAloud Plus yn cynnig yr offer cymorth lleferydd a darllen mae eu hangen arnoch chi am ddim. Be... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Dathlu Wythnos Addysg Oedolion

Maer ymgyrch yn cael ei chynnal mewn 55 o wledydd, a bob blwyddyn mae dros 10,000 o oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan yng ngweithgareddau Wythnos Addysg Oedolion. Bwriad yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion, dathlu... Ewch i'r eitem

Dogfennau

Cyhoeddwyd
Mae’n bleser gennym groesawu ein Dilyswyr Allanol Mynediad i Addysg Uwch sydd newydd gael eu penodi – Rebecca Bennett Wilding, Bethan Norman a Jeremy Edwards. Byddant yn dechrau ar eu gwaith allanol ym mis Medi 2016.

Cyhoeddwyd
Mae Agored Cymru yn ymwybodol bod dysgwyr Mynediad i Addysg Uwch (Mynediad i AU) wedi wynebu, neu yn wynebu, rhwystrau sylweddol yn ystod eu llwyddiant addysgol. Yn aml iawn, mae ganddynt gyfrifoldebau gofalu a/neu maent yn gweithio yn ystod y cyfnod pan maent yn astudio, felly maent yn aml yn wynebu cryn dipyn o galedi ariannol o ganlyniad i’w penderfyniad i ddychwelyd i fyd addysg.

Astudiaethau Achos