Cydnabod Canolfannau

Tudalennau

Canolfannau

Canolfannau Mae ein cymwysteraun cael eu cydnabod yn eang, eu gwerthfawrogi au parchu gan y sector addysg, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr. Rydym yn cynnig dros 6,000 o unedau a 400 o gymwysterau achrededig, syn cael eu cydnabod... Ewch i'r dudalen

Cydnabod Canolfannau

Cydnabod Canolfannau 1. Cofrestru eich diddordeb I ddechraur broses o fod yn ganolfan gydnabyddedig, ewch ati i gofrestru eich diddordeb yma ac fe wnawn ni gysylltu â chi. 2. Rhoi manylion eich sefydliad Os oes gennych chir ... Ewch i'r dudalen

Datblygu Fframwaith

Datblygu Fframwaith Unedau a Chymwysterau Gallwch ddefnyddio unedau presennol Agored Cymru, neu gallwch ddatblygu unedau newydd. Mae modd dyfarnu unedau syn rhan o gymwysterau Agored Cymru fel unedau annibynnol, a gallant gyfrif t... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Enillydd Gwobr Cymhwyster y Flwyddyn y DU

A hwythau yn eu trydedd flwyddyn erbyn hyn, mae gwobrau blynyddol Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu yn cydnabod cyfraniad sefydliadau dyfarnu au gweithwyr at addysg a sgiliau yn y DU. Cafodd enwaur enillwyr eu cyhoeddi yng nghinior gwobra... Ewch i'r eitem

Astudiaethau Achos