Centre Recognition

Tudalennau

Safonau Gwasanaeth

Safonau Gwasanaeth Gofynion y Ganolfan Yn unol â gofynion rheoleiddio, mae Agored Cymru yn gofyn bod ei holl ganolfannau yn cydymffurfio âr canlynol: Cadw at gynnwys cytundeb y ganolfan a lofnodwyd Gweithredu proses gadarn a th... Ewch i'r dudalen

Canolfannau

Canolfannau Mae ein cymwysteraun cael eu cydnabod yn eang, eu gwerthfawrogi au parchu gan y sector addysg, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr. Rydym yn cynnig dros 6,000 o unedau a 400 o gymwysterau achrededig, syn cael eu cydnabod... Ewch i'r dudalen

Cydnabod Canolfannau

Cydnabod Canolfannau 1. Cofrestru eich diddordeb I ddechraur broses o fod yn ganolfan gydnabyddedig, ewch ati i gofrestru eich diddordeb yma ac fe wnawn ni gysylltu â chi. 2. Rhoi manylion eich sefydliad Os oes gennych chir ... Ewch i'r dudalen

2018 - 2019

Prisiau 2018 - 2019 Ffioedd Canolfan ar gyfer Aelodau Ffi Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 800.00 Codir ffi safonol na ellir ei hawlion ôl ar gyfer y broses cydnabod canolfan a byddwn yn eich anfonebu amdani ar... Ewch i'r dudalen

2019 - 2020

Prisiau 2019 - 2020 Ffioedd Canolfan ar gyfer Aelodau Ffi Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 800.00 Codir ffi safonol na ellir ei had-dalu ar gyfer y broses cydnabod Canolfan a byddwn yn eich anfonebu amdan... Ewch i'r dudalen

2017 - 2018

Prisiau 2017 - 2018 Ffioedd Canolfan ar gyfer Aelodau Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 800.00 Codir y ffi safonol untro hon am y broses cydnabod canolfan a byddwn yn eich anfonebu amdani ar ddechraur broses.... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Cynhadledd Canolfan a CCB

Yn ddiweddar, byddwch wedi derbyn Agenda ar gyfer y Gynhadledd i Ganolfannau, gan gynnwys Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Agored Cymru ar 27ain Tachwedd. Hoffwn dynnu eich sylw at Eitem 5 ar yr Agenda - Penderfyniad Arbennig, sef: i gyme... Ewch i'r eitem

Astudiaethau Achos