AGG

Tudalennau

Addysg Gysylltiedig a Gwaith

Addysg Gysylltiedig â Gwaith Maer cymwysterau yn bodloni gwahanol themâu Gyrfaoedd ar Byd Gwaith: cyrhaeddiad personol; chwilio am wybodaeth; deall y byd gwaith; arweiniad; a gwneud penderfyniadau au rhoi ar waith. Maer cymwysterau ... Ewch i'r dudalen

Datblygiad Proffesiynol

a Chymdeithasol (ABCh) O ran ABCh, AGG a CPI, mae Agored Cymru yn: Cyflwyno gwersi fel rhan o raglen ysgol ehangach, yn cynnwys diwrnod heb amserlen iganolbwyntio ar thema arbennig. Glynir wrth ganllawiau arferion da a chaiff ei gy... Ewch i'r dudalen

Newyddion