Wales Europe and the World

Tudalennau

Cymru Ewrop a'r Byd

Cymru, Ewrop a'r Byd Mae ein cymwysterau Golwg ar Gymru yn cefnogi Cymru, Ewrop ar Byd: Fframwaith ar gyfer dysgwyr 14 i 19 oed yng Nghymru Llywodraeth Cymru. Maer cymwysteraun cefnogi dulliau dysgu pobl ifanc ar draws yr elfennau g... Ewch i'r dudalen

Cyfranogiad Pobl Ifanc

Cyfranogiad Pobl Ifanc Mae cyfranogiad pobl ifanc wedi ei fynegi yn Erthygl 12 y Confensiwn, syn datgan bod plant a phobl ifanc wrth graidd pob penderfyniad syn effeithio arnynt. Maer cymwysterau Cyfranogiad Pobl Ifanc yn rhoir wybo... Ewch i'r dudalen

Addysg Gysylltiedig a Gwaith

Addysg Gysylltiedig â Gwaith Bydd y sgiliau ar wybodaeth a enillir yn caniatáu i ddysgwyr ehangu eu dyheadau o ran cyflogadwyedd, yn eu helpu i reoli eu gyrfa eu hunain ac, yn y pen draw, yn eu galluogi i ddatblygu casgliad o rinweddau ... Ewch i'r dudalen

Addysg Gysylltiedig a Gwaith

Addysg Gysylltiedig â Gwaith Maer cymwysterau yn bodloni gwahanol themâu Gyrfaoedd ar Byd Gwaith: cyrhaeddiad personol; chwilio am wybodaeth; deall y byd gwaith; arweiniad; a gwneud penderfyniadau au rhoi ar waith. Maer cymwysterau ... Ewch i'r dudalen

Covid-19 Contingency Arrangements

Contingency Measures for Essential Skills Wales Qualifications Assessment of Essential Skills Wales Qualifications On the 9thFebruary 2021, Qualifications Wales announced alternative arrangements for Essential Skills Wales Qualification... Ewch i'r dudalen

Unedau a Chymwysterau

Unedau a Chymwysterau Rydym yn parhau i fuddsoddin sylweddol yn y gwaith o ddatblygu a chryfhau ein hamrywiaeth o gymwysterau ac unedau, er mwyn sicrhau ein bod yn arwain y ffordd wrth ymateb i anghenion newidiol y farchnad lafur, agend... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Astudiaethau Achos