External Quality Assurance

Tudalennau

Sicrhau Ansawdd Allanol

Sicrhau Ansawdd Allanol Mae hefyd yn fodd o gadarnhau bod dysgwyr wedi cyflwyno digon o dystiolaeth ddilys ar y lefel briodol i ennill credyd ar gyfer unedau a chymwysterau. Mae Agored Cymru wedi ymrwymo i ddefnyddio dull cadarn, tr... Ewch i'r dudalen

Swyddi Gwag

Swyddi Gwag Uwch Weinyddwr Cyflog:20,000- 22,500 Lleoliad y swyddfa: Swyddfa Llanisien I ddarparu cefnogaeth weinyddol ir Prif Weithredwr ar Dirprwy Brif Weithredwr a chefnogi tasgau gweinyddol syn ymwneud â Chyllid, Ystadau ac ... Ewch i'r dudalen

2018 - 2019

Prisiau 2018 - 2019 Ffioedd Canolfan ar gyfer Aelodau Ffi Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 800.00 Codir ffi safonol na ellir ei hawlion ôl ar gyfer y broses cydnabod canolfan a byddwn yn eich anfonebu amdani ar... Ewch i'r dudalen

Diploma MAU - Diweddariadau 2021-22

Diploma MAU - Diweddariadau 2021-22 Dilynwch y dolenni isod i wefan QAA. Cefnogaeth a gwybodaeth COVID-19 ar gyfer darparwyr Mynediad i Addysg Uwch Cefnogaeth a gwybodaeth COVID-19 ar gyfer dysgwyr Mynediad i Addysg Uwch Mae... Ewch i'r dudalen

tariff UCAS

Tariff UCAS Er bod y Tariff ar gael ers sawl blwyddyn bellach ar gyfer amrywiol gymwysterau, o 2017 ymlaen bydd yn seiliedig ar system ddiwygiedig lle defnyddir y system raddio ar maint syn gysylltiedig â chymwysterau i gyfrifo pwyntiau... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Taith Ddysgu Karly Jenkins yn Ysbrydoli

Mae Karly wedi goresgyn rhwystrau sylweddol yn ei bywyd i fynd ymlaen i gwblhau Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Gofal Cymdeithasol) yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, ac ers hynny mae hi wedi mynd ymlaen i addysg uwch, gydar nod o fod yn weithi... Ewch i'r eitem

Astudiaethau Achos