Mae ein cymwysterau yn y maes ymarfer proffesiynol wedi cael eu datblygu mewn partneriaeth â sefydliadau blaenllaw ledled y DU i gefnogi datblygiad proffesiynol ar lefel uchel mewn amrywiaeth eang o feysydd yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus.

Dyma rai enghreifftiau:

Cymwysterau Rheoli Gwybodaeth a Hysbysrwydd (KIM) sy’n cefnogi’r rheini y mae eu rôl yn cynnwys casglu, rheoli, diogelu, ailddefnyddio a rhannu gwybodaeth a hysbysrwydd er mwyn sicrhau canlyniadau busnes gwell.

Mae cymwysterau sy’n gysylltiedig â’r pwnc Treftadaeth Ddiwylliannol yn rhoi’r sgiliau mewn cyd-destun ar gyfer y rheini sy’n gyfrifol am ofalu am amrywiaeth gyfoethog Cymru o gasgliadau cyhoeddus.

Mae’r cymwysterau Ymarfer Crefft proffesiynol yn ymwneud yn benodol â’r diwydiant crefftau treftadaeth.

Yn ogystal â chynaliadwyedd busnes, mae cynaliadwyedd amgylcheddol yn thema bwysig ymhob un o'n cymwysterau ymarfer proffesiynol, yn enwedig Garddwriaeth yn y Gwaith a'r Fargen Werdd sy’n rhoi sylw i effeithlonrwydd ynni stoc adeiladau'r DU.


Cymwysterau