Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Cyfranogiad Pobl Ifanc (Mynediad 2)

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/1200/5

Credydau ei hangen: 8

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 80

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 80 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 5

Mae’r cymhwyster hwn yn cael ei ystyried yn addas i ddysgwyr o dan 16 oed.

Dyddiad Adolygu: 31/07/2022

Dyddiad Dechrau Qweithredol: 01/08/2017

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Cymhwyster hwn yn rhan o gyfres lle dyfernir pob cymhwyster trwy bori ar hap. Bydd dysgwyr yn ennill y cymhwyster mwyaf o fewn y gyfres y maent wedi bodloni'r rheolau cyfuno.

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

File Icon Llyfryn Cymhwyster

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Unedau Mynediad Lefel 2 - Isafswm o 5 credyd

Credydau ei hangen ar i gyd: 5
Dangos/cuddio Unedau

Unedau Mynediad Lefel 1 - Uchafswm o 3 credyd