Agored Cymru Lefel 5 Diploma mewn Adweitheg i Ymarferwyr

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/3693/2

Credydau ei hangen: 79

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 161

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 790 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 48

Cyfyngiad oedran isaf: 18

Dyddiad Adolygu: 31/12/2018

Dyddiad Dechrau Qweithredol: 01/06/2016

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Mae'r cymhwyster hwn gofynion sicrwydd ansawdd penodol a nodir yn y canllaw cymhwyster. Rhaid cofrestru dysgwyr ar y cymhwyster hwn iddo gael ei ddyfarnu.

Dod o hyd i Ganolfan