Agored Cymru Lefel 5 Diploma mewn Adweitheg i Ymarferwyr

Credydau ei hangen: 79

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 48

Cyfyngiad oedran isaf: 18

Dyddiad Adolygu: 31/05/2021

Dyddiad Dechrau Qweithredol: 01/06/2016

Mae'r cymhwyster hwn gofynion sicrwydd ansawdd penodol a nodir yn y canllaw cymhwyster. Rhaid cofrestru dysgwyr ar y cymhwyster hwn iddo gael ei ddyfarnu.

Dod o hyd i Ganolfan