Agored Cymru Tystysgrif Lefel 3 mewn Dysgu a Datblygu

Cyfeirnod: 601/2595/0

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0620/8

Credydau ei hangen: 30

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 143

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 300 awr

Cyfyngiad oedran isaf: 16

Dyddiad Adolygu: 31/07/2020

Dyddiad Dechrau Qweithredol: 01/03/2014

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Cymhwyster hwn yn rhan o gyfres lle dyfernir pob cymhwyster trwy bori ar hap. Bydd dysgwyr yn ennill y cymhwyster mwyaf o fewn y gyfres y maent wedi bodloni'r rheolau cyfuno.

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth Ychwanegol
Prentisiaethau

Mae'r cymhwyster hwn yn eistedd o fewn fframwaith prentisiaeth

Learning and Development (Wales)


Dogfennau

File Icon Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Gorfodol

Credydau ei hangen ar i gyd: 12
Mwyaf o gredydau: 12
Dangos/cuddio Unedau

Optional Groups B

Credydau ei hangen ar i gyd: 0
Option Group B1
Option Group B2

Optional Groups C

Credydau ei hangen ar i gyd: 1
Assess occupational competence in the work environment
Assess vocational skills, knowledge and understanding
Other optional units