Mae Gwobrau Tiwtor Ysbrydoli! ar agor ar gyfer enwebiadau!

Inspire Tutor Awards logo wide.jpg

Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn dathlu'r effaith a gaiff tiwtoriaid wrth gefnogi oedolion sy'n ddysgwyr i gyflawni eu potensial a thrawsnewid eu bywydau. Mae'r broses enwebu yn awr AR AGOR - mae gennych tan ddydd Llun 7 Hydref i gyflwyno eich enwebiad.

Caiff Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid eu cydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a'u cefnogi gan NTFW, Colegau Cymru, Canolfan Dysgu Cymreg Genedlaethol, Prifysgolion Cymru, Partneriaeth Addysg Oedolion Cymru.
 
Mae'r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn croesawu enwebiadau gan diwtoriaid a mentoriaid eithriadol yng Nghymru y mae eu hymroddiad, gwybodaeth a sgiliau wedi rhoi anogaeth i oedolion sy'n ddysgwyr i gyflawni eu nodau a'u breuddwydion a'r hyder i drawsnewid eu bywydau.
 
Mae'r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn edrych am diwtoriaid a mentoriaid o'r gosodiadau dilynol:
  • Addysg Uwch
  • Addysg Bellach
  • Gosodiad Gweithle
  • Addysg Gymunedol
  • Cymraeg i Oedolion
  • Ysgol neu osodiad arall
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar sut i gyflwyno eich ffurflen enwebu.

Eitemau newyddion eraill