Meithrin Sgiliau gydag Agored Cymru yn 2019

Rydym yn cynnig gweithdai cyffrous wedi’u dylunio i ddarparu gwybodaeth a sgiliau ar gyfer y byd digidol i weithwyr proffesiynol ym maes addysg a hyfforddiant.

Byddwch yn Ddigidol

Ydych chi’n barod am asesiad yn y byd digidol? Ydych chi am wneud technoleg ddigidol yn rhan o’ch ymarfer asesu?

Beth am i ni fod yn ddigidol gyda’n gilydd a mynd i’r afael â’r byd digidol yn uniongyrchol.

Gyfres Digital Assessor

Mewn partneriaeth â Panda Education and Training rydym yn cyflwyno’r Gyfres Digital Assessor.  Bydd y gyfres yn darparu gwybodaeth a sgiliau newydd i weithwyr proffesiynol ym maes addysg a hyfforddiant y gellir eu defnyddio i greu amgylchedd dysgu digidol i ddysgwyr.

Dilynnwch y dolenni uchod i archebu eich lle heddiw.

 

 

 

 

  •  

 

 

Eitemau newyddion eraill