Cynhadledd Canolfan a CCB

Yn ddiweddar, byddwch wedi derbyn Agenda ar gyfer y Gynhadledd i Ganolfannau, gan gynnwys Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Agored Cymru ar 27ain Tachwedd. Hoffwn dynnu eich sylw at  Eitem 5 ar yr Agenda - Penderfyniad Arbennig, sef: i gymeradwyo'r Erthyglau Cymdeithasu diwygiedig.  Er mwyn caniatáu i bleidlais gael ei chynnal ar y diwrnod, rydym wedi anfon copïau o'r erthyglau drafft i bob Canolfan aelod.

Os bydd angen copi arnoch cysylltwch â gwawr.Owen@agored.Cymru.

Eitemau newyddion eraill